Generalforsamling i Korsør Koncerterne

Søndag den 4. februar 2024 kl. 13.00
Korsør Kulturhus

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til koncerter m.v. for det kommende kalenderår.
5. Indkomne forslag.
6. Budget og fastsættelse af kontingent for 1. personlige medlemmer og
2. andre medlemmer for det kommende kalenderår.
7. Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen samt en 1. og 2.
suppleant.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Beretningen 2023
Hent
årsberetning 2023 fra generalforsamlingen 2024 HER
Læs årsberetning 2023 fra generalforsamlingen 2024 HER (åbner i nyt faneblad)

Vedtægter 2022

Hent
foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER
Læs foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER

Referat 2024

Hent
referat fra generalforsamlingen 2024 HER
Læs referat fra generalforsamlingen 2024 HER (åbner i nyt faneblad)