GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling søndag d. 19. marts kl. 13.00 2023 i Kunsthal Kongegaarden

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Bestyrelsens forslag til koncerter m.v. for det kommende kalenderår.
  5. Indkomne forslag.
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for 1. personlige medlemmer og 2. andre medlemmer for det kommende kalenderår.
  7. Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen samt en 1. og 2. suppleant.
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Beretningen 2022
Hent
formandens beretning fra generalforsamlingen 2022 HER
Læs formandens beretning fra generalforsamlingen 2022 HER (åbner i nyt faneblad)

Vedtægter 2022

Hent
foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER
Læs foreningens godkendte vedtægter for 2022 HER

Referat 2022

Hent
referat fra generalforsamlingen 2022 HER
Læs referat fra generalforsamlingen 2022 HER (åbner i nyt faneblad)