BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse anno 2024

Torben Bech Schnedler, formand
Stine Hall Jaller, næstformand
Lisbeth Bergstedt, kasserer

Signe Bech Schnedler
Tinne Thomassen
Marianne Vinther Olesen
Lisbeth Kappel, suppleant

Roland Kirsch, suppleant
Helga Aalling, revisor
Birgit Tamberg Andersen, revisorsuppleant

Foreningens vedtægter beskriver i §4 Korsør Koncerternes bestyrelse som følger:
“Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, valgt blandt de personlige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der på skift afgår 3 medlemmer i ulige år og 4 (2-3) medlemmer i lige år. Umiddelbart efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og den kan antage lønnet medhjælp.“ 

Læs Korsør Koncerternes vedtægter HER
Læs om musikforeningen Korsør Koncerternes generalforsamling, og læs og download referat, formandens beretning samt aktuelle vedtægter  HER
Bliv medlem af foreningen og få dermed rabat til koncerterne HER

KORSØR KONCERTERNES BESTYRELSE 2024